05.04.2017 14:39

Oznámení VU3V

Předáváme  informaci od centra VU3V ze dne 4. dubna 2017 o změněných podmínkách pro přijímání posluchačů zájmového studia Virtuální U3V PEF ČZU v Praze, platných od  září 2017, po stanovisku a upřesnění z MŠMT.

         Na Valném shromáždění Asociace U3V ČR byli všichni organizátoři U3V při vysokých školách seznámeni s upřesňujícím pravidlem MŠMT týkajícím se věku posluchačů U3V.

         Od akademického roku 2017/2018 (září 2017) mohou být do programu U3V zařazeni pouze ti posluchači, kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu.

Zdůvodnění:  U3V je určena pouze seniorům. Pro kategorii 50+ a invalidní důchodce existují jiné možnosti zájmového vzdělávání.

         Přesný věk není (a nemůže být) jednotně stanoven. Podle výkladu PEF ČZU mohou studovat i posluchači s nárokem na předčasný důchod. Souběžné pracovní zařazení posluchačů na trhu práce nebylo zmíněno.

         Dovolujeme si Vás proto požádat o přihlédnutí k novému pravidlu při příjmu přihlášek a zpracovávání seznamu pokračujících účastníků VU3V od září / října 2017. Zároveň prosíme o předání této informace těm posluchačům, kterých se změna bude týkat. Ti mohou využít nabídky studia v programu Virtuální Univerzity volného času (VUVČ), která též spadá do Celoživotního vzdělávání PEF ČZU v Praze a mohou se jí účastnit osoby starší 18 let. Ostrý provoz VUVČ bude zahájen nejpozději k 1. 6. 2017.

Koncept VUVČ je následující:

  • výuka probíhá individuálně, bez společného setkávání v KS
  • v průběhu roku mohou posluchači absolvovat více kurzů (k dispozici jsou jen některé kurzy z nabídky portálu e-senior.cz)
  • studijní poplatek za 1 kurz je 600,- Kč, úhrada je individuální online přes platební bránu
  • studium lze zahájit kdykoliv během roku, doba studia jednoho kurzu je maximálně 90 dní (pak již přístup ke kurzu nebude možný)
  • na rozdíl od VU3V nejsou k dispozici studijní texty a dotazy na lektora
  • za každý úspěšně absolvovaný kurz posluchači získávají Certifikát o absolvování (ve formátu.pdf)
  • program VUVČ není ukončen promocí          

Pro všechny posluchače, kterých se toto opatření dotkne, platí, že dosud absolvované kurzy v rámci VU3V se budou započítávat k promoci, až dosáhnou věku, kdy budou moci pokračovat ve studiu VU3V.

 

—————

Zpět


Kontakt

KLAS ASČR Zbraslav

Elišky Přemyslovny 399,
156 00, Praha 5 - Zbraslav


774 969 455
Milena Svobodová